Anders leren met paarden

Meer en meer kinderen lopen vast op school. Leuke, sportieve, sociale, creatieve kinderen die te maken krijgen met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Vaak krijgen ze diagnoses als dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogbegaafd, hoogsensitief of autistisch. Ondanks extra instructie, bijles en het advies om thuis extra te oefenen, blijven de resultaten achter. Deze kinderen worden elke schooldag weer geconfronteerd met hun onvermogen omdat de manier waarop de lesstof wordt aangeboden niet past bij hun leerstijl. Ondanks alle goede bedoelingen worden deze kinderen onbedoeld dagelijks geconfronteerd met wat niet lukt/hun onvermogen.

Anders leren met paarden is een methode waarbij kinderen van de basisschool vanaf groep 4 met paarden worden gecoacht. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl – visueel/kinesthetisch in plaats van auditief – ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren. Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weer met plezier naar school.

 

Het paard dat ingezet wordt is een rustig paard met een bomproof karakter. Het is dus niet nodig om ervaring met paarden te hebben. Alles kun je leren! 

De methode

Anders leren met paarden is een combinatie van cognitieve coaching (het opnemen van de lesstof) en sociaal-emotionele coaching (wat houdt je bezig). Tijdens de uitgebreide intake en de training besteden we ook veel aandacht aan leerstijlen.

Verloop van de sessie

Elke sessie start met een korte, visuele topdown uitleg. Soms aan tafel en soms direct in beweging. Net wat de concentratie toelaat. Vanuit dit totaaloverzicht zoomen we in op de afzonderlijke onderdelen. In de rijbak wordt de topdownkaart nagebouwd met kleurige materialen zodat de spelling- en rekenregels gevisualiseerd worden en het kind er een beeld bij heeft. Na het klaarmaken van het paard volgt een korte warming-up met braingymoefeningen om de linker- en rechterhersenhelft goed met elkaar te laten samenwerken. Vervolgens wordt de lesstof in beweging en gevisualiseerd aangeboden, zowel op als naast het paard.

Het paard

 • oordeelt niet over je waardoor je je veilig bij een paard voelt (vanuit veiligheid en ontspanning kun je beter leren)
 • reageert op hoe je je werkelijk voelt, ook als je je anders voordoet (incongruentie), dat geeft je coach informatie zodat deze je nog beter kan begeleiden
 • geeft je motivatie
 • zorgt voor concentratie
 • nodigt je ook uit om andere leerdoelen aan te gaan, zoals contact maken, duidelijk zijn in wat je wilt, overtuigend optreden, vertrouwen en grenzen herkennen en aangeven

De driedimensionele beweging van het paard zorgt ervoor dat je

 • evenwicht krijgt tussen je rationele en emotionele brein (limbisch systeem), samen met de hogere lichaamstemperatuur van het paard zorgt dat ervoor dat je beide hersenhelften optimaal met elkaar communiceren zodat de lesstof beter beklijft
 • meer verbindingen tussen je hersencellen aanlegt zodat de informatie sneller kan worden doorgegeven
 • minder stresshormonen (adrenaline) en meer gelukshormonen (oxytocine en serotonine) aanmaakt waardoor je algemene gevoel van welbevinden vergroot (leervoorwaarde)
 • leert met je hele lijf in plaats van alleen met je hoofd

Buiten leren

 • voelt als spelenderwijs leren
 • geeft je brein zuurstof zodat het beter werkt
 • zorgt voor een prikkelarme omgeving ten opzichte van een vol klasloka

Klik hier voor het overzicht van de modules en de tarieven.